Σειρά προτάσεων για την αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος κατέθεσε η Ernst & Young Ελλάδος.
Ο επικεφαλής του φορολογικού τμήματος της Ernst & Young Ελλάδος κ. Στέφανος Μήτσιος, παρουσίασε πρόταση για τη ριζική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο πλαίσιο του 8ου Athens Tax Forum που οργανώθηκε, πρόσφατα, από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με χορηγό την Ernst & Young Ελλάδος.


«Ένα φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι απλό, δίκαιο, σύγχρονο, αναπτυξιακό και να έχει διάρκεια. Όμως κανένα φορολογικό σύστημα δεν θα είναι πετυχημένο, εάν ο πολίτης δεν αποκτήσει φορολογική παιδεία» τόνισε ο κ. Μήτσιος.


Αναλυτικότερα, ο κ. Στ. Μήτσιος, υποστήριξε ότι για να «πάψει το υπάρχον φορολογικό σύστημα να είναι πολύπλοκο», θα πρέπει:


– Να επανασχεδιαστεί ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου: α) να είναι απλός και κατανοητός, β) να φορολογεί τον πολίτη με βάση τις οικονομικές του δυνατότητες και γ) να είναι αρωγός της επιχειρηματικότητας.


– Να καταργηθεί ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων και οι απολύτως αναγκαίες διατάξεις του να ενσωματωθούν στον αναμορφωμένο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.


– Να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην άμεση φορολογία και όχι στην έμμεση ή την υπερφορολόγηση των ακινήτων. Όσον αφορά στο τελευταίο, θα πρέπει να επανεξεταστούν όλες οι φορολογίες επί των ακινήτων και να αντικατασταθούν από μια δίκαιη φορολογία.


– Να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις και αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες, θα υπάγονται σε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον.


– Να αλλάξει περαιτέρω η νοοτροπία διεξαγωγής των φορολογικών ελέγχων, όπως ήδη ξεκίνησε με την καινοτόμο εφαρμογή του φορολογικού πιστοποιητικού ούτως ώστε να ισοσκελιστεί το έλλειμμα εμπιστοσύνης που αισθάνονται οι φορολογούμενοι.


– Να γίνει εξορθολογισμός των φορολογικών ποινών ώστε να είναι αποτρεπτικές για φοροδιαφυγή και ρεαλιστικά εισπράξιμες (σε περίπτωση χρηματικών ποινών).


– Να εκδίδονται σύντομα ώστε να μην ξεπερνούν το έτος, οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που αφορούν στις φορολογικές υποθέσεις.