Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την «επέκταση επιβατικού λιμένα κρουαζιέρας - νότιας προβλήτας λιμένος Πειραιά», προϋπολογισμού 220.000.000 ευρώ, δημοσίευσε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.
Το έργο θα ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013».
Το υλικό της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepattikis.gr και συγκεκριμένα στην ενότητα «Προσκλήσεις ΠΕΠ Αττικής 2007-2013