Να ασκήσει κάθε δυνατή πίεση προς την ΕΕ για την κατ΄εξαίρεση ενίσχυση επί τριετία των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την κάλυψη του λειτουργικού τους κόστους, ζήτησε από την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η διοίκηση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

Η παραπάνω πρόταση κατατέθηκε σε συνδυασμό με αίτημα για τη διευκόλυνση της παροχής δανειακών κεφαλαίων προς τις ΜΜΕ.


Συγκεκριμένα, ο ΣΕΒΕ πρότεινε την κατ΄ εξαίρεση ενίσχυση/επιδότηση των ΜΜΕ για δαπάνες, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και επηρεάζουν σε υπερθετικό βαθμό την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όπως το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος προσωπικού, η ενέργεια και η μεταφορά εμπορευμάτων και εν γένει logistics.


Στη διάρκεια διαδοχικών συναντήσεων στην Αθήνα με τον υπουργό ΑΝΥΠ, Κωστή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό, Νότη Μηταράκη, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δημήτρης Λακασάς, επισήμανε και την ανάγκη άμεσης επιστροφής των βεβαιωμένων οφειλών του δημοσίου προς τις επιχερήσεις και άμεσης επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ στους εξαγωγείς.


Πρότεινε ακόμη τη σύσταση νέου συντονιστικού οργάνου για τις εξαγωγές, υπό τη μορφή Γενικής Γραμματείας Εξωστρέφειας, αλλά και τη δημιουργία εναλλακτικού μηχανισμού χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων, με κεφάλαια προερχόμενα από δέσμευση κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και σε συνεργασία με ξένη επενδυτική τράπεζα.