Πέντε συνολικά υποψήφιοι, συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας των μετόχων μειοψηφίας (ΕΑΣ Ιωαννίνων , Θεσπρωτίας  και Άρτας  Φιλιππιάδας), υπέβαλαν εμπρόθεσμα φακέλους με δεσμευτική προσφορά στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πώληση του πακέτου μετοχών της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι φάκελοι θα ανοιχθούν και οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την ATEbank σε συνεργασία με τους Συμβούλους Πώλησης, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.