Το ποσοστό ανεργίας στη Βουλγαρία τον Ιούνιο του 2012 ήταν 10,8%, μειωμένο κατά 0,2% σε σύγκριση με το Μάιο του 2102, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης.

Βάσει των στοιχείων 354.825 άνεργοι έχουν καταχωρηθεί και είναι κατά 5.289 λιγότεροι από ό, τι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.