Αύξηση 2,5% σημείωσαν οι ασφαλίσεις Ζωής το πρώτο τετράμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα ενώ μειώθηκαν κατά 10,9% οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών εκ των οποίων πτώση 12,5% είχε η αστική ευθύνη οχημάτων και οι λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών κατά 9,2%.
Συνολικά προκύπτει πτώση παραγωγής το πρώτο τετράμηνο του 2012 σε σχέση με το τετράμηνο του 2011 κατά 5,4%.


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος εάν αφαιρεθεί από τον κλάδο Ασφαλίσεων Ζωής η επίδραση του υποκλάδου Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, η παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής συνολικά είναι μειωμένη κατά 11,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011 ενώ, αντιστοίχως, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής και Ζημιών) είναι μειωμένη κατά 11,1%.

Συνολικά ανταποκρίθηκαν 62 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη της ΕΑΕΑ, οι οποίες συγκέντρωναν το 93,9% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,3% των ασφαλίσεων Ζωής το 2011. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 51 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.