Για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), εξέδωσε τίτλους χρέους με αρνητικό επιτόκιο.

Η έκδοση αφορά έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας, σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας, της Bundesbank.


Ειδικότερα, το ΕΤΧΣ άντλησε ποσό ύψους 1,5 δισ. ευρώ, μέσω εξάμηνων τίτλων με επιτόκιο -0,0113%, καταδεικνύοντας την προθυμία του επενδυτικού κοινού να προχωρήσει σε ασφαλείς τοποθετήσεις ακόμη και με μικρή ζημία.