Σε διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου αναφορικά με την απόφαση του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά που έκρινε ότι οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας των εταιρειών ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. και Νηρέας Α.Ε. προκάλεσαν υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής του Πόρου για την περίοδο 2005 – 2009, προχώρησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ).

Σύμφωνα με τον ΣΕΘ:

• Η συγκεκριμένη πρωτόδικη δικαστική απόφαση, που ουσιαστικά θα κριθεί στο Εφετείο στηρίχθηκε σε τυπικούς διοικητικού χαρακτήρα λόγους, μέρος των οποίων οφείλεται σε καθυστερήσεις του κρατικού μηχανισμού που κωλυσιεργούσε 30 χρόνια προκειμένου να θεσπίσει κανόνες λειτουργίας, ενώ παράλληλα ο κλάδος αναπτυσσόταν, φτάνοντας σήμερα μεταξύ των 4 κορυφαίων κλάδων στην Ελλάδα που στηρίζουν και ενισχύουν έμπρακτα την Ελληνική Οικονομία.

• Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑ), υπεγράφη μόλις τον Νοέμβριο του 2011, αλλά για να λειτουργήσει πλήρως απαιτείται η δημιουργία των φορέων διαχείρισης στις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), που απαιτούν γραφειοκρατικές διαδικασίες διάρκειας τουλάχιστον 2 ½ χρόνων, διάστημα κατά το οποίο η υπάρχουσα παραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.

• Η έλλειψη προσεγμένων μεταβατικών διατάξεων στο ΕΠΧΣΑΑ, που να λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη πραγματική κατάσταση στον κλάδο, οδηγεί σε απίστευτη γραφειοκρατία και ανεπιθύμητες παρενέργειες και τριβές.


«Είναι σαφές ότι μέχρι ο Χωροταξικός Σχεδιασμός, με τις προβλεπόμενες ΠΟΑΥ, να τεθεί σε πλήρη λειτουργία – δηλαδή μετά από 2 ½ χρόνια - σε αυτό το νομοθετικό καθεστώς όχι μόνο παρεμποδίζεται η ανάπτυξη, αλλά δημιουργούνται συνθήκες αποεπένδυσης και πλήττεται σοβαρά η επιχειρηματικότητα ενός κλάδου που αποτελεί «βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της εθνικής οικονομίας και πρωταθλητή κλάδο», όπως αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση του διεθνούς κύρους Οίκου McKinsey.
Ο ΣΕΘ, ως Σύνδεσμος που εκπροσωπεί τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών, ζητά την επίσημη παρέμβαση της πολιτείας και των αρμόδιων αρχών για την άμεση επίλυση των θεμάτων που εκκρεμούν, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι μεταβατικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην βιωσιμότητα του κλάδου. Τέλος, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν τα περιθώρια παραπληροφόρησης που πλήττουν βάναυσα την εικόνα και τη φήμη του κλάδου και εν γένει την ελληνική επιχειρηματικότητα» τονίζεται στην ανακοίνωση.