Μείωση κατά 88,9% ή κατά 56,8 εκατ. ευρώ εμφάνισε το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, παρουσιάζοντας έλλειμμα 7,1 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 116,1 εκατ. ευρώ ή 21,9%, η οποία όμως μερικώς αντισταθμίστηκε από τη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 59,4 εκατ. ευρώ ή 12,7%. Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων ταξιδιωτών κατά 11,7% αλλά και της μείωσης της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 1,1% ή 4,8 ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε στα 416,2 ευρώ.

Επίσης, μείωση κατά 4,8% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση (Ιανουάριος-Μάρτιος 2012: 59,8 ευρώ, Ιανουάριος-Μάρτιος 2011: 62,8 ευρώ), ενώ αντιθέτως η μέση διάρκεια παραμονής αυξήθηκε κατά 3,8% (Ιανουάριος-Μάρτιος 2012: 7 διανυκτερεύσεις, Ιανουάριος-Μάρτιος 2011: 6,7 διανυκτερεύσεις).

Τέλος, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012 μειώθηκε κατά 8,3%.