Τον καθηγητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Γεώργιο Ζανιά, εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρό του Διοικητικού της Συμβουλίου η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Γεώργιος Ζανιάς ορίστηκε, επίσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤ ως εκπρόσωπός της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, η οποία εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς οργανισμούς.