Σε επίπεδα άνω του 100% του ΑΕΠ κινείται πλέον το βελγικό δημόσιο χρέος, σύμφωνα με στοιχεία που περιέχονται σε σημερινό δημοσίευμα της βελγικής φλαμανδόφωνης εφημερίδας De Tijd, στο οποίο επισημαίνεται ότι το Βέλγιο είναι η πέμπτη χώρα της ΕΕ μετά την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, της οποίας τα χρέη υπερβαίνουν το 100% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την De Tijd, το πρώτο τρίμηνο του 2012 το δημόσιο χρέος του Βελγίου ανήλθε σε 377,3 δισ. ευρώ, δηλαδή σε 101,8% του ΑΕΠ, έναντι 98,25% το τελευταίο τρίμηνο του 2011. Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά από το 2004 το βελγικό δημόσιο χρέος υπερβαίνει το ακαθάριστο προϊόν της χώρας.

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι η αύξηση αυτή του δημοσίου χρέους δεν πρέπει να αποδίδεται μόνον στο δημοσιονομικό έλλειμμα αλλά και στους δανεισμούς προς τις αδύναμες χώρες της ευρωζώνης. Ωστόσο, η εφημερίδα εκτιμά πως οι πιθανότητες υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους οίκους αξιολόγησης, λόγω της αύξησης του χρέους, είναι μικρές.

Και τούτο διότι π.χ. η Standaard & Poors έχει κάνει ήδη γνωστό από τις αρχές του χρόνου ότι θα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο μόνον εάν το "καθαρό" χρέος (δηλαδή το χρέος μείον τα στοιχεία του ενεργητικού, όπως αξιόγραφα κ.λ.π, π.χ. μετοχές που μπορούν ανά πάσα στιγμή να ρευστοποιηθούν) ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ. Καταλήγοντας, η εφημερίδα αναφέρει ότι είναι πιθανό το χρέος να επανέλθει σε επίπεδα κάτω του 100% μέχρι τα τέλη του χρόνου εάν η τράπεζα KBC επιστρέψει την κρατική ενίσχυση ύψους 2,7 δισ. ευρώ που έχει λάβει και εάν φυσικά δεν ανακύψει η ανάγκη να δοθεί χρηματική βοήθεια προς τις ισπανικές τράπεζες ή δεν χρειαστεί επιπλέον στήριξη η τράπεζα Dexia.

Σε κάθε περίπτωση, η εφημερίδα εκτιμά ότι θα χρειαστεί να περάσουν πολλά χρόνια μέχρι το βελγικό χρέος να υποχωρήσει στα επίπεδα του 60% του ΑΕΠ όπως επιτάσσουν οι ευρωπαϊκές δημοσιονομικές συμφωνίες.