«Ο πυρήνας του σημερινού διαλόγου για το μέλλον της οικονομικής ένωσης έχει ένα όνομα: την περαιτέρω εκχώρηση της κυριαρχίας» υποστήριξε σήμερα το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ Γιεργκ Άσμουσεν σε κομμάτι ομιλίας που θα δοθεί σε σεμινάριο στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικών στις Βρυξέλλες.

«Η ευρωζώνη θα πρέπει να διαθέτει εξουσίες που να της δίνουν τη δυνατότητα να περιορίζει την έκδοση χρέους των μελών της, να επεμβαίνει στους εθνικούς προϋπολογισμούς και να μεταβάλλει την νομισματική πολιτική με στόχο την οικοδόμηση μίας βαθύτερης οικονομικής ένωσης. Αυτό σημαίνει να εκχωρηθούν στην ευρωζώνη εξουσίες που θα αποτρέπουν αποτελεσματικά και θα διορθώνουν μη βιώσιμες πολιτικές σε κάθε κράτος μέλος της», τονίζει.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση των ηγετών της ευρωζώνης να εμβαθύνουν την τραπεζική, δημοσιονομική και οικονομική ένωση, ο Άσμουσεν τονίζει πως «αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα προς τις αγορές: εάν υποτιμάτε τον βαθμό της πολιτικής δέσμευσης στο ενιαίο νόμισμα το κάνετε με δική σας ευθύνη».

Ο ίδιος τονίζει επίσης πως η ΕΕ και οι θεσμοί της πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι για τις χώρες που δείχνουν μεγαλύτερη βραδύτητα στο να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά τους προβλήματα και με τον τρόπο αυτό θέτουν σε κίνδυνο και τις οικονομίες των άλλων χωρών.

Ο Άσμουσεν υποστηρίζει πως αφενός η ανεκτικότητα και αφετέρου η απροθυμία για παρέμβαση στις πολιτικές που ακολουθούνται εντός της ευρωζώνης έχουν αποτελέσει τροχοπέδη για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην ΕΕ.

«Όπως φαίνεται το δίδαγμα αυτό δεν έχει αντληθεί πλήρως: οι ημερομηνίες για την διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων χαλαρώνουν, τα διορθωτικά εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα χάρις στις νέες διαδικασίες απλώς δεν χρησιμοποιούνται, όπως τεκμαίρουν οι περιπτώσεις της Ισπανίας και της Κύπρου στην προσφάτως εφαρμοσθείσα διαδικασία μακροοικονομικής ανισορροπίας. Εάν θα πρέπει να είναι αποτελεσματική η αμοιβαία εποπτεία, αυτό θα πρέπει να αλλάξει».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ορισμένες χώρες της ευρωζώνης να ακολουθούν πολιτικές που δημιουργούν βάση σε άλλες και αποσταθεροποιούν το συνολικό οικοδόμημα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης», δηλώνει.

Κατά τον Άσμουσεν, η ΕΚΤ είναι πλέον έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο ενός επόπτη του τραπεζικού τομέα της ευρωζώνης: «όμως είναι υψίστης σημασίας αυτό το πλαίσιο να επιτρέπει στην ΕΚΤ να δρα με αποτελεσματικότητα, ανεξαρτησία και χωρίς κινδύνους για τη φήμη της», τόνισε.