Στο νέο επίπεδο ρεκόρ του 8,95% διαμορφώθηκε το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων το μήνα Μάιο στην Ισπανία, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα της χώρας.

Τα επισφαλή δάνεια, τα οποία αφορούν κυρίως μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις στεγαστικού χαρακτήρα, ανήλθαν το Μάιο στο ποσό των 155,841 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.


Τον Απρίλιο 2012 το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο αποτελεί και δείκτη της υγείας του τραπεζικού συστήματος, διαμορφωνόταν σε 8,72% και το Μάρτιο σε 8,37%, του συνόλου των χορηγήσεων.


Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 1994, οπότε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώνονταν σε 8,95% του συνόλου των χορηγήσεων, ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ισπανίας.