Το ενδεχόμενο σύνδεσης της Big Solar με θυγατρική εταιρεία της Μπήτρος Συμμετοχική, μέσω κατάλληλης μεθόδου εταιρικού μετασχηματισμού (όπως συγχώνευση, απόσχιση κλάδου κ.ά.) ή/και με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων, εξετάζουν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών.


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μπήτρος, για το σκοπό αυτό τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών, με την υποστήριξη οικονομικών και νομικών συμβούλων, θα προχωρήσουν στη διερεύνηση των δυνατοτήτων που ενδεχομένως προσφέρονται, η οποία αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.10.2012.