Ανώτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Νovartis AG στο β΄ τρίμηνο του έτους.
Τα κέρδη μειώθηκαν κατά 6% στα 3,36 δισ. δολάρια  ή 1,38 δολ. ανά μετοχή από 3,56 δισ. δολάρια ή 1,48 δολ. ανά μετοχή το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι . Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 1,33 ανά μετοχή.