Στα ύψη και πάλι διαμορφώθηκε το κόστος δανεισμού της Ισπανίας στη σημερινή δημοπρασία χρέους.

Η Μαδρίτη άντλησε 2,98 δισ. ευρώ μέσω της πώλησης τίτλων διετούς, πενταετούς και επταετούς διάρκειας, με τα επιτόκια να σημειώνουν μεγάλη άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες δημοπρασίες.


Συγκεκριμένα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων ενισχύονταν νωρίτερα κατά 7,3 μονάδες βάσης στο 7,03%, συνεχίζοντας την άνοδο που σημείωναν πριν τη δημοπρασία. Οι αποδόσεις των πενταετών ομολόγων ενισχύονταν και αυτές κατά 10 μονάδες βάσης στο 6,44%.