Μικρές αντοχές απέναντι στην οικονομική κρίση κράτησε ο τουρισμός το 2010 με τους τουρίστες να προτιμούν τις χώρες- μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε ποσοστό 66% και τις χώρες της ΕΕ σε ποσοστό 50,2%.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την έκθεση του ΟΟΣΑ «OECD Tourism Trends and Policies 2012».


Βάσει των στοιχείων το 2010, το σύνολο των διεθνών αφίξεων σε όλες τις χώρες ανήλθε σε 940 εκατομμύρια, 6,7% πάνω από το ποσοστό του 2009, με την μεγαλύτερη αύξηση αφίξεων να καταγράφεται στην Ασία και τον Ειρηνικό. Συνολικά, οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 4% στις χώρες του ΟΟΣΑ και 2,7% στη ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, ο τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό μερίδιο της οικονομίας των υπηρεσιών του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το ένα τρίτο των εξαγωγών υπηρεσιών και μέχρι 10% του ΑΕΠ.


Παράλληλα, ο τουρισμός στηρίζει πάνω από το 5% της απασχόλησης στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, ωστόσο σε πολλές χώρες, οι θέσεις εργασίας παραμένουν κενές λόγω της έλλειψης κατάλληλα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.