Το ενδεχόμενο σύνδεσης της Big Solar με θυγατρική εταιρεία της Μπήτρος Συμμετοχική αποφάσισαν να εξετάσουν τα διοικητικά συμβούλια της εταιρείας και της Big Solar.

Όπως ανακοινώθηκε, τα διοικητικά συμβούλια της εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Big Solar Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ανώνυμη Εταιρεία», αποφάσισαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύνδεσης της Big Solar με θυγατρική εταιρεία της Μπήτρος Συμμετοχική, μέσω κατάλληλης μεθόδου εταιρικού μετασχηματισμού (όπως συγχώνευση, απόσχιση κλάδου, κ.ά.) ή/και με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων.

Για το σκοπό αυτό, τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών, με την υποστήριξη οικονομικών και νομικών συμβούλων, θα προχωρήσουν στη διερεύνηση των δυνατοτήτων, που ενδεχομένως προσφέρονται, η οποία αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.10.2012.