Ο οίκος αξιολόγησης Fitch διατήρησε την αξιολόγησή του για την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ιταλίας ως «Α-» ωστόσο έθεσε «αρνητική» την προοπτική του για την οικονομία της.


Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του «μετά τον Νοέμβριο του '11» η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μάριο Μόντι «κάνει σοβαρή προσπάθεια για την εξυγίανση του κρατικού προϋπολογισμού --μέσω πάταξης των ελλειμμάτων και έχει ήδη εγκρίνει το κοινοβούλιο, στη Ρώμη, το δημοσιονομικό σύμφωνο της ευρωζώνης».


Ο Fitch τον Ιανουάριο, φέτος, προχώρησε στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας, μακροπροθέσμως, των πέντε από τα συνολικώς 17 κράτη μέλη της ευρωζώνης.