Να δώσουν προτεραιότητα στην επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω της ανάπτυξης, καλεί τους αρμόδιους υπουργούς ο Άρης Βωβός Διευθύνων Σύμβουλος της τεχνικής Μπ. Βωβός.

Σύμφωνα με τον κ. Βωβό «σε αυτή την οικονομικά και κοινωνικά δεινή περίοδο, με ένα μέχρι πρότινος ασταθές πολιτικό κλίμα και με την εταιρία μας εγκλωβισμένη στο εγχείρημα της “Διπλής Ανάπλασης” - το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στο νομό Αττικής - να αντιμετωπίζει τη χειρότερη κρίση από την ίδρυσή της το έτος 1974 και την εισαγωγή της στο ΧΑΑ το 2001, η “ΜΒ – ΔΤ ΑΕ” (διοίκηση και εργαζόμενοι), σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και βιωσιμότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και για τη γρηγορότερη επανέναρξη των εργασιών του εμπορικού κέντρου συμφερόντων της στην περιοχή του Βοτανικού».


Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Βωβός αναφέρει ότι «μου δίνεται η ευκαιρία μέσω του παρόντος δελτίου τύπου να καλέσω τους αρμόδιους Υπουργούς της νεοεκλεγείσας Κυβέρνησης να δώσουν προτεραιότητα στην επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω της ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας ως μοχλό κατά προτεραιότητα εν εξελίξει και εν δυνάμει επενδύσεις ελληνικών εταιριών στην Ελλάδα και τους φορείς της πολιτείας να επισπεύσουν την εφαρμογή νόμων, μέτρων και διαδικασιών που θα επιτρέψουν σε αυτές της εταιρίες να αναγεννηθούν και να απορροφήσουν χιλιάδες άνεργους συμπολίτες μας σε εγχειρήματα με βέβαιο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, όπως είναι αυτό της «Διπλής Ανάπλασης Βοτανικού – Λ. Αλεξάνδρας».


Όσον αφορά στην πορεία του έργου της Διπλής Ανάπλασης, στις 3 Ιουλίου 2012 το πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, όπου και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, στις 18 Ιουλίου 2012 η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) διαβίβασε τη ΣΜΠΕ με τις παρατηρήσεις των υπολοίπων αποδεκτών στον ΟΡΣΑ προς τελική έγκριση και αμέσως μετά ο ΟΡΣΑ θα διαβιβάσει τη ΣΜΠΕ μαζί με το Προσχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος στο ΥΠΕΚΑ, το οποίο θα το αποστείλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς γνωμοδότηση.


Τέλος, σχετικά με τη δημοσίευση των οφειλομένων οικονομικών καταστάσεων, της ετήσιας έκθεσης για τη χρήση 2011 & των αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2012, η προθεσμία υποβολής των οποίων έληξε την 31.03.2012 και την 31.05.2012 αντίστοιχα, η διοίκηση ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η αρμόδια διεύθυνση της εταιρίας έχει ήδη ξεκινήσει τη διαμόρφωσή τους αλλά, λόγω της προαναφερόμενης μείωσης του προσωπικού καθώς και του όγκου εργασίας που απαιτείται, η πρώτη θα δημοσιοποιηθεί το αργότερο μέχρι 20.08.2012 και η δεύτερη το αργότερο μέχρι14.09.2012.