Μείωση κατά 5,6% παρατηρήθηκε τον Μάιο στον δείκτη του κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ λοιπόν, ο μέσος γενικός δείκτης δωδεκαμήνου (Ιούνιος 2011 - Μάιος 2012) παρουσίασε αύξηση 4,7% από αύξηση 7,5% σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η μείωση του 5,6% οφείλειται κυρίως:

1. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων κατά 13,6%.
2. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 5,5%.

Επιπλέον, η μείωση αυτή προκύπτει και από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αναλυτικά οφείλεται στη μείωση του Δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 5,7% και στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 6%.