Μείωση κατά 9,7% έναντι αύξησης 11% σημειώσε ο γενικός δείκτης Νέων παραγγελιών στη Βιομηχανία, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ο μέσος γενικός δείκτης δωδεκαμήνου (Ιουνίου 2011 - Μαϊου 2012) σημείωσε μείωση 6,2%, έναντι αύξησης 5,6% του αντίστοιχου προηγούμενου δωδεκαμήνου.

Οι λόγοι της μείωσης τον Μάιο οφείλονται στις μεταβολές των παρακάτω δεικτών:

Μείωση του δείκτη νέων παραγγερλιών εγχώριας αγοράς στο 14.8% και μείωση του δείκτη νέων παραγγελιών εξωτερικής αγοράς στο 5,4%.