Στην υποβάθμιση του αξιόχρεου της Ισπανίας από CCC+  σε CC+ προχώρησε σήμερα ο διεθνής οίκος αξιολόγης Egan Jones