Το ενδεχόμενο θέσπισης ισχυρών κινήτρων για τη συλλογή αποδείξεων από συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών, όπως οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί κ.λπ. άφησε ανοικτό ο υφυπουργός Οικονομικών Γεώργιος Μαυραγάνης.
Σύμφωνα με τον υφυπουργό το σύστημα των αποδείξεων θα αλλάξει και στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται πρόταση που προέβλεπε ότι οι αποδείξεις από τις παραπάνω κατηγορίες επαγγελματιών θα «μετρούν» εις διπλούν στην κατοχύρωση του αφορολογήτου.