Με εντονότερο ρυθμό συρρικνώθηκε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ισπανίας, στο διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου από ό,τι τα δύο προηγούμενα τρίμηνα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ισπανίας, της κεντρικής τράπεζας της χώρας, οι οποίες περιέχονται στο μηνιαίο ενημερωτικό της δελτίο που δημοσιεύεται σήμερα.

Η οικονομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2012, όταν ήδη είχε καταγραφεί μείωση του ΑΕΠ κατά 0,3%, ενώ η ισπανική κυβέρνηση προβλέπει μια συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα κατά 1,5% για το σύνολο του έτους.