Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ προκύπτει ότι, κατά την περίοδο Ιαν.-Μαρτίου 2012, οι αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό μειώθηκαν κατά 11,7%, σε σύγκριση με αυτές της περιόδου Ιαν.-Μαρτίου 2011.

Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων (84,7%), παρουσίασαν την περίοδο Ιαν.-Μαρτίου 2012 μείωση 8,5%, έναντι της περιόδου Ιαν.-Μαρτίου 2011, ενώ τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν μείωση 12,8%.

 Σημαντική μείωση των αφίξεων, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται από τη Γαλλία, την Κύπρο, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ αύξηση εμφανίζουν οι αφίξεις από Αλβανία και Βουλγαρία.

Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των αφίξεων μη κατοίκων κατά χώρα προέλευσης, τη μεγαλύτερη συμμετοχή κατέχει η Βουλγαρία (13,1%), και ακολουθούν η Αλβανία (13,0%), η Γερμανία (8,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (7,5%) και η Κύπρος (6,9%). Από τις υπόλοιπες ηπείρους, σημαντική μείωση των αφίξεων παρατηρείται από την Αμερική (45,1%).

Στην ανάλυση των στοιχείων, κατά μέσο μεταφοράς και σταθμό εισόδου, παρατηρείται ότι σημαντικές αφίξεις γίνονται αεροπορικώς. Το αεροδρόμιο που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό κίνησης είναι το Αεροδρόμιο Αθηνών (36,7%) και ακολουθεί αυτό της Θεσσαλονίκης (8,7%).