Τη μεγαλύτερη μείωση χρέους κατέγραψε η Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της Eurostat, που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ελληνικός χρέος το πρώτο τρίμηνο του 2012 έφτασε το 132,4% και τα 280,4 δισ. ετρώ λόγω κυρίως της αναδιάρθρωσης του χρέους.

Σε σύγκριση με  το πρώτο τρίμηνο του 2011, η μείωση του ελληνικού χρέους ανήλθε στο -20%, ενώ σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011, το χρέος μειώθηκε κατά 33%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Λιθουανία (+4% ), Πορτογαλία (+3,8%), Ισπανία (+3,7%) και το Βέλγιο (+3,6%) και οι μεγαλύτερες μειώσεις στην Ελλάδα (-33%, λόγω του PSI), σε Ουγγαρία (-1,8%) και Δανία (-1,5%). Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2011, 23 κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση του χρέους τους προς το ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2012, και 4 μείωση.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (17,2%), στην Κύπρο (11%) και την Ιρλανδία (+8,2%), και οι μεγαλύτερες μειώσεις στην Ελλάδα (-20%) και την Ουγγαρία (-4,1%).