Σε Ba3 από Ba1 υποβάθμισε την αξιολόγηση της Nokia ο οίκος αξιολόγησης Moody’s διατηρώντας αρνητικό το outlook.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Moody’s «η σημερινή πράξη αξιολόγησης αντανακλά την άποψη ότι η μετάβαση της Nokia προς τα smartphones θα δημιουργήσει μεγαλύτερες λειτουργικές ζημίες».


Από την πλευρά της εταιρείας αναφέρει ότι η υποβάθμιση από την Moody’s θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο και ότι σκοπεύει να συνεχίσει τον περιορισμό του κόστους και την προστασία των οικονομικών της.


«Ενώ απογοητευτήκαμε από την απόφαση της Moody’s, ο αντίκτυπος στην εταιρεία είναι περιορισμένος» αναφέρει ο CFO της εταιρείας Timo Ihamuotila.