Σε πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΟΠΑΙΑ προχώρησε η Σάνυο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην εταιρία «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ», ποσοστού 100% που αντιστοιχεί σε 569.000 μετοχές, προς ιδιώτες επενδυτές, έναντι τιμήματος 548.803,50 ευρώ.

Μετά την ανωτέρω πώληση η Σάνυο δεν συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας. Σημειώνεται ότι η ΤΡΟΠΑΙΑ κατείχε άδεια φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 920 kW χωρίς όμως, από την ίδρυσή της το 2007, να έχει προχωρήσει στην κατασκευή της επένδυσης ή στην πραγματοποίηση κάποιας άλλης δραστηριότητας.