Αμετάβλητος στο 46,4 παρέμεινε ο σύνθετος ΡΜΙ στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο έναντι προβλέψεων των αναλυτών για μικρή ανάκαμψη στο 46,5.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Markit στον κλάδο μεταποίησης ο δείκτης ΡΜΙ υποχώρησε στο 44,1 από 45,1 τον προηγούμενο μήνα έναντι προβλέψεων για ανάκαμψη στο 45,3.


Ως προς τον δείκτη υπηρεσιών ο δείκτης ΡΜΙ διαμορφώθηκε στο 47,6 από 47,1 ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν μικρότερη ανάκαμψη στο 47,2.


Σύμφωνα με τη Markit τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν τριμηνιαία συρρίκνωση του ΑΕΠ ευρωζώνης κατά
0,6%, καθώς αποδεικνύεται πως η κρίση χρέους επηρεάζει πλέον σημαντικά και τις δραστηριότητες στον αποκαλούμενο ευρωπαϊκό πυρήνα.