Σε καταγγελία του συνόλου των δανειακών συμβάσεων της συνεταιριστικής καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ προχώρησε η Αγροτική Τράπεζα διαβιβάζοντας υπηρεσιακά τους σχετικούς φακέλους στο Τμήμα Καθυστερούμενων Οφειλών του υποκαταστήματος της στην Καβάλα.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά αβέβαιο το μέλλον της ΣΕΚΑΠ καθώς κάνει άμεσα απαιτητά τα χρέη της τόσο από την ΑΤΕ όσο και από άλλους πιστωτές της και τη θέτει προ των πυλών του κινδύνου της κατάρρευσης, λόγω αδυναμίας τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων.


Ωστόσο, στελέχη της ΣΕΚΑΠ δηλώνουν από χθες προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η καπνοβιομηχανία θα προχωρήσει σε διακανονισμό με την Αγροτική Τράπεζα είτε εξοφλώντας ένας μέρος του χρέους της είτε με κάποια άλλη ρύθμιση ώστε η ΑΤΕ να μην προχωρήσει σε έκδοση διαταγής πληρωμής.


Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το μέλλον της εταιρείας και κατ' επέκταση το δικό τους.