Σε απόλυση 1.300 εργαζομένων προχωρά η Cisco Systems.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την οποία υπογράφει η αντιπρόεδρος στο τμήμα εταιρικών τηλεπικοινωνιών Karen Tillman «οι απολύσεις «αποτελούν μέρος της συνεχούς διαδικασίας απλοποίησης της εταιρείας καθώς και της επεξεργασίας του περιβάλλοντος σε συγκεκριμένα σημεία του κόσμου».

Σημειώνεται ότι οι προς απόλυση εργαζόμενοι αντιστοιχούν στο 2% του εργατικού δυναμικού της εταιρείας.