Την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ αποκλείει εμμέσως πλην σαφώς σε έκθεση της η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα της Ευρωζώνης αμετάκλητο.

Σε δημοσίευμα τους οι  οι Financial Times της Γερμανίας αναφέρουν ότι η έκθεση της  Bundesbank καταλήγει στο συμπέρασμα οτι «πως κανείς δεν μπορεί να φύγει από το ευρώ και ότι η συνέχιση του ευρώ προϋποθέτει ότι θα πρέπει να παραμείνουν στην Ευρωζώνη όλες οι χώρες-μέλη της».

Ωστόσο, στην μελέτη αποσαφηνίζεται ότι για τη διαρκή συμμετοχή κάθε χώρας-μέλους σε μία νομισματική ένωση είναι απαραίτητες δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές  οι οποίες θα λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις προϋποθέσεις του κοινού νομίσματος και της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη.