Με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, θα καλύψει το ΙΚΑ, τη λήξη, στις 6 Ιουνίου συναλλαγής repos ύψους 250 εκατ. ευρώ που είχαν ρευστοποιηθεί για να πληρωθούν οι συντάξεις, αξιοποιώντας και πάλι ομόλογα για να καλύψει προβλήματα ρευστότητας. Στην προηγούμενη ανταλλαγή, συμμετείχαν οι τράπεζες Εθνική, Αγροτική, Eurobank και Alpha Bank.

Η νέα συναλλαγή, στην οποία θα χρησιμοποιηθούν τα νέα <<κουρεμένα>> ομόλογα, θα γίνει με τις μειοδότριες τράπεζες που θα υποδείξει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου χρέους και θα έχει διάρκεια 49 ημερών.

Το ΙΚΑ που όπως και τα υπόλοιπα Ταμεία έχει λάβει το μεγαλύτερο μέρος της κρατικής επιχορήγησης που προβλέπεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, εμφανίζει υστέρηση στα έσοδα στο α' τετράμηνο του 2012, κατά 14% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.