Σε αγορά 450 μετοχών μέσω της Alpha Finance προχώρησε η ΕΛΤΡΑΚ.
Η μέση τιμή κτήσης ανήλθε στα 1,83 ευρώ ανά μετοχή.