Υπέρ της χορήγησης τραπεζικής άδειας στον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τάχθηκε ο Έβαλντ Νοβότνι, ο οποίος υποστηρίζει ότι το ενδεχόμενο αυτό βρίσκει θετικό έδαφος μέσα στους κόλπους της ευρωώνης.

«Υπάρχουν και άλλες συζητήσεις, αλλά τίποτα συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή» είπε ο Νοβότνι σε συνέντευξη του στο Bloomberg.

Μια τραπεζική άδεια στον ΕΤΧΣ, ο ΕΜΣ θα αποκτήσει πρόσβαση στη ρευστότητα της ΕΚΤ, κάμπτοντας τις ανησυχίες ότι τα 500 δισ. των χρημάτων που διαθέτει, δεν θα είναι αρκετά για να βοηθήσουν την Ιταλία και την Ισπανία.