Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα να επιβάλλονται ποινές φυλάκισης σε όσους καταδικάζονται για την χειραγώγηση των επιτοκίων των διατραπεζικών χορηγήσεων, η οποία αποκαλύφθηκε με το σκάνδαλο του Libor τον περασμένο μήνα.

"Η Επιτροπή προτίθεται να απαιτήσει από κάθε κράτος-μέλος (της ΕΕ) να εισαγάγει στην εθνική νομοθεσία ποινικές κυρώσεις που θα επιβάλλονται (σε περίπτωση) χειραγώγησης των δεικτών αναφοράς", ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή.