Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε σήμερα την έγκρισή της --με αναδρομικό χαρακτήρα-- στην κρατική επιχορήγηση που το γερμανικό δημόσιο παρείχε στις περιφερειακές τράπεζες BayernLB και NordLB, κλείνοντας το κεφάλαιο των προβλημάτων που αφορούσαν περιφερειακές γερμανικές τράπεζες.

"Αρκετές Landesbanken έλαβαν λαθεμένες και επικίνδυνες αποφάσεις, στο παρελθόν", σχολίασε σήμερα στις Βρυξέλλες ο Επίτροπος για την Ανταγωνιστικότητα, Χοακίν Αλμούνια, που αναγνώρισε ότι αυτές οι τράπεζες στράφηκαν στην κρατική βοήθεια λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Οι BayernLB και NordLB ήταν οι δύο περιφερειακές γερμανικές τράπεζες τα προγράμματα ανασυγκρότησης των οποίων απέμενε να επικυρωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά την αναδρομική έγκριση της κρατικής επιχορήγησης προς αυτές, πλέον θεωρούνται "βιώσιμες" τράπεζες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κρίνει ότι η κρατική επιχορήγηση είναι απαγορευμένη, καθώς είναι η αρμόδια να εγγυάται ότι εταιρείες που βοηθούνται οικονομικώς από το δημόσιο, δεν αποκτούν αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστριών τους και κυρίως να εγγυάται ότι η δημόσια επιχορήγηση δεν θα επαναληφθεί.

Πάντως, στην περίπτωση της έγκρισης του προγράμματος ανασυγκρότησης της BayernLB, κρίθηκε ότι αυτή πρέπει να αποδώσει πέντε δισ. ευρώ στο γερμανικό δημόσιο μέσα σε επτά έτη από σήμερα.

"Καταστήσαμε σαφές ότι η τράπεζα αυτή δεν θα πρέπει να έχει περισσότερη δημόσια κεφαλαιακή ενίσχυση, από αυτήν που πραγματικά χρειάζεται. Εφεξής, ας διδαχθεί από το παρελθόν της", δήλωσε ο Επίτροπος Αλμούνια.

Το πρόγραμμα ανασυγκρότησής της, προβλέπει καταργήσεις θυγατρικών μονάδων στο εξωτερικό, με τις οποίες ο ισολογισμός της τράπεζας υφίσταται πλέον μείωση μεγέθους σε ποσοστό 50%, ως προς το 2008.