Την εταιρεία GTECH/G2 του ομίλου Lottomatica, επέλεξε o ΟΠΑΠ ως προτιμητέο στρατηγικό εταίρο για τη διάθεση των τυχερών παιχνιδιών της, μέσω του διαδικτύου, ενώ, παράλληλα, αποφάσισε να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία για τον τεχνολογικό πάροχο, με αποσφράγιση της προσφοράς της Intralot, που κρίθηκε επαρκής και σύμφωνος με τους όρους, τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Ειδικότερα, το ΔΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ αποφάσισε τα εξής:

«Την επιλογή της εταιρείας GTECH/G2 του ομίλου Lottomatica, ως προτιμητέο στρατηγικό εταίρο για τη διάθεση των τυχερών παιχνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ, μέσω του διαδικτύου. Η επιλογή αυτή θα αποτελέσει ένα νέο, σημαντικό βήμα στην ιστορία της ΟΠΑΠ ΑΕ, καθώς, μέσω της επιδιωκόμενης σύστασης κοινοπραξίας με τη GTECH/G2, θα προσφέρεται το σύνολο των υφιστάμενων παιχνιδιών της και στο διαδίκτυο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μίας εκ των κορυφαίων εταιρειών στην αγορά των διαδικτυακώς προσφερομένων τυχερών παιχνιδιών. Το κοινοπρακτικό σχήμα σκοπεύει να διεκδικήσει και άδειες για νέα παιχνίδια, τα οποία αναμένεται να αδειοδοτηθούν στο μέλλον από το Ελληνικό Δημόσιο. Ενέκρινε, επίσης, την τεχνική αξιολόγηση της επιτροπής του διαγωνισμού για τον τεχνολογικό πάροχο του κεντρικού συστήματος της ΟΠΑΠ ΑΕ. Η διαγωνιστική διαδικασία θα προχωρήσει με την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της Intralot, καθώς ο τεχνικός φάκελός της κρίθηκε επαρκής, σύμφωνος με τους όρους, τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης».