Στα 3,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων της Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ, το α΄ εξάμηνο του 2012, καταγράφοντας αύξηση 26% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 132,9 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 15,5%, σε σχέση με πέρυσι.

Η ήδη υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο, με τα ταμειακά διαθέσιμα να φθάνουν τα 36 εκατ. ευρώ.