Στην υποβάθμιση 17 γερμανικών τραπεζών προχώρησε ο διεθνής οίκος αξιολόγης Moody's.

 

Σε αρνητικό, από σταθερό προηγουμένως, υποβάθμισε το outlook για 17 τράπεζες και χρηματοοικονομικούς ομίλους της Γερμανίας ο οίκος Moody's.

 

Η υποβάθμιση αυτή είναι απόρροια της υποβάθμισης - πριν από δύο 24ωρα - του outlook της Γερμανίας, σε αρνητικό.

 

Μεταξύ των τραπεζών το outlook των οποίων υποβαθμίστηκε συγκαταλέγονται:

 

COMMERZBANK (και θυγατρικές της)

DEUTSCHE SCHIFFSBANK

EUROHYPO AG

DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE

DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL

DVB BANK

LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG

LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN

NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE

BREMER LANDESBANK KREDITANSTALT OLDENBURG