Μείωση 4,5% στα 1.324,5 εκατ. ευρώ (1.678,2 εκατ. δολάρια) από 1.386,8 εκατ. ευρώ (1.972,1 εκατ. δολάρια) παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, το Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, το Μάιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.703,7 εκατ. ευρώ (3.447,3 εκατ. δολάρια) έναντι 2.784,5 εκατ. ευρώ (3.983,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,9%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 1.379,2 εκατ. ευρώ (1.769,1 εκατ. δολάρια) έναντι 1.397,7 εκατ. ευρώ (2.011,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 1,3%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, ανήλθε σε 1.324,5 εκατ. ευρώ (1.678,2 εκατ. δολάρια) έναντι 1.386,8 εκατ. ευρώ (1.972,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 4,5%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2012 ανήλθε στο ποσό των 12.640,7 εκατ. ευρώ (16.454,5 εκατ. δολάρια) έναντι 13.861,6 εκατ. ευρώ (19.291,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,8%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2012 ανήλθε στο ποσό των 6.770,2 εκατ. ευρώ (8.868,7 εκατ. δολάρια) έναντι 6.489,7 εκατ. ευρώ (9.099,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,3%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Μαΐου 2012 ανήλθε σε 5.870,5 εκατ. ευρώ (7.585,8 εκατ. δολάρια) έναντι 7.371,9 εκατ. ευρώ (10.191,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ,
20,4%.