Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Μάριο Ντράγκι δεσμεύτηκε σήμερα να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να αποτρέψει τον κίνδυνο κατάρρευσης της ευρωζώνης, περιλαμβανομένης και της αντιμετώπισης του αδικαιολόγητα υψηλού κόστους δανεισμού των κρατών-μελών της.

"Εντός του πλαισίου της εντολής μας, η ΕΚΤ είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσει το ευρώ. Και πιστέψτε με, θα είναι αρκετό", είπε σε μια εκδήλωση επενδυτών στο Λονδίνο.

"Στο βαθμό που το μέγεθος των ασφαλίστρων κινδύνου για το κρατικό χρέος (το κόστος δανεισμού) δυσχεραίνει την λειτουργία των καναλιών μετάδοσης κι εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής, εισέρχεται στο πεδίο της εντολής μας", πρόσθεσε ο Ντράγκι.

Το ευρώ ανέβηκε, ενώ τα παράγωγα βασισμένα στα γερμανικά ομόλογα βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος μετά την δημοσιοποίηση των δηλώσεων αυτών.