Η ύφεση στην Πορτογαλία υπάρχει κίνδυνος να είναι μεγαλύτερη από αυτό που προβλέπει η κυβέρνησή της, ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καλώντας τη Λισαβόνα να εντείνει τις προσπάθειές της για να εκπληρώσει τους στόχους της για τη μείωση των δημοσίων δαπανών, τους οποίους έχουν επιβάλλει οι πιστωτές της χώρας για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η πορτογαλική οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 3,2% ως το τέλος του έτους, ενώ οι αρχές προβλέπουν υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 3%.

Ο ΟΟΣΑ, σε έκθεση του που είναι αφιερωμένη στην κατάσταση στην Πορτογαλία, σημειώνει ότι η οικονομία της αναμένεται να συρρικνωθεί περαιτέρω κατά 0,9% το προσεχές έτος, ενώ οι επίσημες προβλέψεις κάνουν λόγο για μια ελαφριά ανάκαμψη 0,6%.

"Οι κίνδυνοι που υπάρχουν για τις προοπτικές ανάπτυξης της Πορτογαλίας στρέφονται κατά κύριο λόγο προς τη βάση", υπογραμμίζει ο ΟΟΣΑ και επισημαίνει: "Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος οι δημοσιονομικοί στόχοι να μην επιτευχθούν λόγω μιας ανάπτυξης που θα είναι χαμηλότερη από αυτό που προβλέπεται".

"Συνολικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, η κυβέρνηση θα πρέπει να εργαστεί για να επιτύχει τους στόχους για το έλλειμμα", σύμφωνα με τον οργανισμό.

Ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει εξάλλου ότι η Πορτογαλία καταβάλλει προσπάθειες για οικονομική ανάκαμψη μέσα σε ένα δυσμενές κλίμα λόγω των αυξανόμενων προβλημάτων που οφείλονται σε "μια ένταση της κρίσης χρεών κρατών στην ευρωζώνη". Το πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, δημιουργεί τον κίνδυνο "υπονόμευσης της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Πορτογαλίας".

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ έχουν επίσης επισημάνει ότι η Πορτογαλία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις για να σεβαστεί τους στόχους μείωσης των δημοσίων δαπανών της, αλλά έχουν κρίνει ότι αυτοί εξακολουθούν να είναι εφικτοί.