Για τελευταία φορά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει τις επιλογές που έχει σχετικά με την μείωση του ελληνικού χρεόυς και την παραμονή της χώρας μας στην ευρωζώνη.

Σύμφωνα με το Reuters, η ΕΚΤ και οι Κεντρικές τράπεζες των χωρών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο κουρέματος των ελληνικών ομολόγων κατά 30%. 


Οι ιδιώτες επενδυτές έχουν ήδη υποστεί ζημίες από το "κούρεμα" των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (PSI), αλλά αυτό δεν στάθηκε ικανό να επαναφέρει τη χώρα στον δρόμο της φερεγγυότητας και ως εκ τούτου μια νέα αναδιάρθρωση ίσως είναι αναγκαία, τονίζεται στο δημοσίευμα.


Ο νέος στόχος του κουρέματος θα είναι η μείωση του ελλείμματος κατά 70-100 δισ. ευρώ ώστε να φτάσει το 100% ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας.


Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται ότι η ΕΚΤ και οι άλλες κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να δεχθούν ζημίες στο χαρτοφυλάκιο των ομολόγων που κατέχουν, ενώ πιθανή είναι και η εμπλοκή των κρατών.


Κάτι τέτοιο όμως ίσως συνεπάγεται πως τόσο η ΕΚΤ όσο και ορισμένες κεντρικές τράπεζες θα χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση.


Ο σχεδιασμός είναι σε αρχικό στάδιο και δεν έχουν λάβει χώρα επίσημες συζητήσεις, όμως είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα της Ελλάδας είναι εκτός τροχιάς, τονίζεται στο δημοσίευμα.