Στην αναθεώρηση των προβλέψεων για το ΑΕΠ στην ευρωζώνη προχώρησε σήμερα η Morgan Stanley.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της, το ΑΕΠ το 2012 θα βρεθεί στο -0,5% από -0,3% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη.

Για το 2013 το ΑΕΠ, σύμφωνα με την Morgan Stanley, θα βρεθεί στο 0% από +0,9% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη.