Με επιταχυνόμενο ρυθμό μειώνεται, κατά το 2012, η παραγωγή της ελληνικής βιομηχανίας μηχανών, ενώ το 2011, έτος μείωσης της παραγωγής του κλάδου κατά 8%, oι μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής μηχανών ήταν, ως σύνολο, ζημιογόνες, καθώς οι ζημιές των ζημιογόνων υπερίσχυσαν των κερδών των κερδοφόρων. Ωστόσο, οι περισσότερες ήταν κερδοφόρες ή βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους.

Η υπερίσχυση των ζημιών προκύπτει από τα εταιρικά αποτελέσματα 14 επιχειρήσεων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους που παράγουν μηχανήματα.

Πρόκειται για 14 επιχειρήσεις με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ κάθε μία και συνολικές πωλήσεις 181,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου έτους, έως τις 25 Ιουλίου 2012.

Οι εταιρείες αυτές, ως σύνολο, κατέγραψαν συνολικές καθαρές ζημιές (ζημιές των ζημιογόνων μείον κέρδη των κερδοφόρων) ύψους ενός εκατ. ευρώ το 2011, έναντι καθαρών ζημιών 0,44 εκατ. ευρώ το 2010.

Από τις 14 εξεταζόμενες παλαιές επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, οι κερδοφόρες ήταν εννέα (64,3% του συνόλου) και οι ζημιογόνες πέντε (35,7%).

Σε συνθήκες μέσης ανόδου των τιμών των προϊόντων του κλάδου κατά 0,2%, οι 14 επιχειρήσεις κατέγραψαν συνολικές πωλήσεις ύψους 181,5 εκατ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, οι οποίες είναι οριακά μειωμένες έναντι του 2010 κατά 0,1%.

Αυτές που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών αποτελεσμάτων (4) αντιστοιχούν στο 28,6% του συνόλου.

Τα καθαρά κέρδη των κερδοφόρων ήταν 3,68 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημιές των ζημιογόνων ανήλθαν σε 4,68 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 14 επιχειρήσεων:

* Επτά επιχειρήσεις (50% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2010, παρέμειναν και κατά το 2011 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 3,26 εκατ. ευρώ έναντι 1,77 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένα κατά 1,49 εκατ. ευρώ.

* Μία επιχείρηση (7,1%) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2010 με κέρδη 1,05 εκατ. ευρώ, εμφάνισε κατά το 2011 ζημιές ύψους 1,72 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 2,77 εκατ. ευρώ.

* Τέσσερις επιχειρήσεις (28,6%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2010, παρέμειναν και κατά το 2011 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 2,96 εκατ. ευρώ έναντι 2,88 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένες έτσι κατά 0,08 εκατ. ευρώ.

* Δύο επιχειρήσεις (14,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2010 με ζημιές 0,40 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2011 κέρδη της τάξης του 0,42 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 0,82 εκατ. ευρώ.

Οι εννέα κερδοφόρες πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 79,31 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 43,7% των συνολικών των 14 εξεταζόμενων επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ αυτές των πέντε ζημιογόνων ήταν ύψους 102,19 εκατ. ευρώ (56,3%).

Σε απόλυτο μέγεθος η μείωση των πωλήσεων των 14 επιχειρήσεων ανέρχεται σε 0,25 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων ήταν έξι (42,9%), ενώ οι υπόλοιπες οκτώ (57,1%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται σε τρέχουσες τιμές.

Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, σύμφωνα πάντα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα, πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις KΛΕΜΑΝ (73,85 εκατ. ευρώ), ΣΑΜΠΟ (33 εκατ. ευρώ) και ΝΤΟΠΛΕΡ (15,14 εκατ. ευρώ).