Η επανενεργοποίηση της διαδικασίας για τη σύναψη συμβάσεως μεταξύ των δυο χωρών για τη φορολόγηση των καταθέσεων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων που διατηρούν Έλληνες πολίτες στις ελβετικές τράπεζες ζητήθηκε από την ελβετική κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών