Το επιτόκιο Υπερανάληψης (Overdraft), τα  κυμαινόμενα επιτόκια καταναλωτικής πίστης που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με το Επιτόκιο Βάσης Καταναλωτικής Πίστης (ΕΒΚΠ), ΕΚΤ, Euribor καθώς και τα κυμαινόμενα επιτόκια για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μειώνει, από την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012, κατά 0,25 της μονάδας, η Eθνική Τράπεζα. 

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε ισόποση μείωση, κατά 0,25 της μονάδας, είχε προχωρήσει από 16 Ιουλίου 2012 για τα κυμαινόμενα επιτόκια Στεγαστικών Δανείων και Στεγαστικού Ταμιευτηρίου.

 

Η μείωση αυτή αφορά 710.000 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά  και  δάνεια προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) που έχει χορηγήσει η Εθνική.

 

Επισημαίνεται ότι η μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, κατά 0,25 της μονάδας, έχει ήδη ενσωματωθεί στα επιτόκια των δανειακών λογαριασμών που συμβατικά συνδέονται με αυτό.

 

Αναλυτική πληροφόρηση αναφορικά με τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων παρέχεται στα Καταστήματα και την ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.nbg.gr).