Καθαρή ζημία 895 εκατ. ευρώ υπέστη η Air France-KLM στο β' τρίμηνο, έναντι ζημίας 197 εκατ. ευρώ που εμφάνισε το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 

 

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ελπίζει να βελτιωθεί η λειτουργική εμφάνιση στο β΄εξάμηνο του 2012, καθώς θα εφαρμόζει πρόγραμμα περικοπών των δαπανών ύψους 2 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει 5.000 περικοπές θέσεων εργασίας στην Γαλλία. 

 

Η γαλλο-ολλανδική αεροπορική εταιρεία υπέστη μεγαλύτερη ζημία σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές της Lufthansa και International Airlines Group (που απαρτίζεται από τις British Airways και Iberia), κυρίως επειδή καθυστέρησε να περιορίσει τις υπερκαλύψεις προσωπικού, ειδικά στην Γαλλία.